Patrick is één van de hielpijn specialisten in ons team. Hij heeft zijn afstudeeronderzoek gedaan bij
cliënten met chronische hielpijn klachten. In deze blog vertelt hij jullie hoe dit onderzoek is
uitgevoerd en wat we hier in de praktijk mee kunnen.
Inleiding:
Chronische hielpijn klachten zijn een veel voorkomend probleem in Nederland. Het komt voor bij
3.83 per 1000 patiënten. Het komt het vaakst voor bij vrouwen (60,7%) tussen de 40 en 60 jaar. De
klachten worden vaak gevoeld onder de hak bij initieel contact en tijdens gewichtsdragende
activiteiten na een periode van rust. De klachten zijn vaak langdurig aanwezig (>18 maanden) en
hebben een belemmerend effect op het dagelijks leven.
Ondanks geprotocolleerde behandelingen, blijft een deel van deze mensen klachten houden.
intratissue percutane elektrolyse (EPTE) is een relatief nieuwe behandeltechniek die tegenwoordig
steeds meer wordt toegepast bij chronische peesklachten.
Doel:
Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of EPTE in combinatie met een
geprotocolleerde behandeling leidt tot meer functieverbetering en meer pijnvermindering dan alleen
een geprotocolleerde behandeling bij de behandeling van chronische hielpijn klachten. De
geprotocolleerde behandeling bestond uit voorlichting en advies over de klachten, beloop, prognose
en belasting, shockwave therapie, taping en oefentherapie
Opzet:
Er hebben 5 deelnemers deelgenomen aan deze studie. Deze deelnemers hebben 6 weken lang een
geprotocolleerde behandeling gevolgd. Daarnaast is EPTE 2 maal uitgevoerd waarbij er tussen de 2
behandelingen 1 week zat. De opzet van de studie was zo, dat iedere deelnemer op een ander
moment in de 6 weken de behandeling van EPTE kreeg. Door deze manier van onderzoeken, kun je
achteraf kijken of het effect van EPTE bij de deelnemers optrad.
Conclusies:
Het toevoegen van EPTE op de geprotocolleerde behandeling gaf een groter verschil in de
vermindering van pijnklachten en resulteerde er tevens in dat de functie toenam! Gezien de kleine
onderzoeksgroep kunnen hier nog geen duidelijke conclusies uit getrokken worden en zal er verder
onderzoek gedaan moeten worden. Wat we in de praktijk mogen stellen is dat de fysiotherapeut een
mogelijkheid heeft om EPTE toe te voegen aan het behandelplan mocht de geprotocolleerde
behandelingen tot onvoldoende verbetering leiden.